warranty
Visiems Jūsų įsigytiems gaminiams (įrenginiams), mechaniniai daliai ir elektroniniai daliai suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirkimo datos.
warranty
Garantija suteikiama gaminiams (įrenginiams) kurie yra eksploatuojami pagal Gamintojo reikalavimus.
warranty
Pretenzijos del gaminių defektų bei garantinio remonto turi būti pateikiamos Gamintojui arba jo įgaliotiems atstovams.
warranty
Gamintojas per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos turi raštiškai informuoti Pirkėją apie pretenzijos nagrinėjimo eigą, t.y. apie gaminio (įrangos) apžiūros rezultatus arba kitokį pretenzijos nagrinėjimo būdą.
warranty
Pretenzijos garantiniu laikotarpiu priimamos ir dėl įrangos gamintojo kaltės atsiradę defektai šalinimai NEMOKAMAI, defektų šalinimo darbus atlieka UAB „Metalurga“ darbuotojai arba UAB „Metalurga“ įgalioti technikai.
warranty
Nepriimamos pretenzijos techniniams parametrams, jei jie atitinka Gamintojo nurodymus.

UAB „Metalurga“ teikia papildomą servisą, UAB „Metalurga“ atstovas vieną kartą metuose atvažiuoja ir patikrina kaip veikia Įranga, jei Pirkėjas išsikviečia UAB „Metalurga“ atstovus papildomai mokamai Įrangos patikrai, t.y. reikiamas vietas sutvarko sureguliuoja. Papildomas servisas apmokestinamas papildomais įkainiais.

Serviso atvykimo kaina Kaune - 30 eurų, (Kauno rajone 40 eurų) , valanda darbo Kauno mieste 30 eurų /h.

Serviso atvykimo kaina Vilniuje (Kituose miestuose) 50 eurų, valanda darbo Vilniaus mieste (kituose miestuose) 30 eurų /h.

Susisiekite

Iškilo klausimų? Apsilankykite mūsų parduotuvėje arba susiekite kontaktų forma.

Sekite mus: