ES projektai

UAB „Metalurga“ įgyvendina projektą „UAB „Metalurga“ e.komercijos modelio diegimas“

UAB „Metalurga“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Metalurga“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis.

Siekdama reaguoti į šias pasikeitusias aplinkybes įmonė nusprendė savo veiklos efektyvumą didinti diegdama e-komercijos modelio sprendinius. Taigi projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Manoma, kad šios investicijos sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 31 624,59 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 23 718,44 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 23 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 17 d.