Kaip kiemo vartų automatiką susieti su BFT pulteliu, liaudiškai kalbant, kaip priprogramuoti pultelį? Nuo kiemo vartų automatikos mechanizmo, kryžminiu atsuktuvu atsukame 2 varžtus, nuimame dangtelį, apsauginį stikliuką, kuris taip pat prisuktas iš šonų. Tuomet matome S1 ir S2 mygtukus. Paspaudus S1 užsidega ,,radio“, sumirksi, tuomet spaudžiame pultelio 2 mygtukus, laikome. Kuomet ,,radio“ pradeda mirksėti, pultelis suprogramuotas. Spaudžiame jį , vartai važiuoja.